Copyright 2021 - Inmatech Jacek Chłopkowski. All rights reserved.

Sklejarka do opakowań wielkogabarytowych typu DFG 3000 służy do łączenia dwóch identycznych półformatek pobieranych z dwóch podajników umieszczonych jeden nad drugim.

Zadaniem sklejarki jest pobranie dwóch wykrojów, zagięcie klapek klejowych, nałożenie kleju na gorąco oraz połączenie połówek w gotowe pudło klapowe.

 Istnieje także opcjonalna możliwość wykonania podwójnego układu nanoszenia kleju.
W takim przypadku na początek, środek i koniec języka klejowego nanoszony jest klej na gorąco (hot melt) w celu utrwalenia kształtu pudła,  a pozostałe fragmenty języka klejowego pokrywane są klejem dyspersyjnym ("na zimno"). Rozwiązanie takie pozwala na znaczne oszczędności w procesie klejenia pudeł związane ze zdecydowanie niższą ceną kleju dyspersyjnego w stosunku do kleju hot melt.

Z uwagi, iż zaginane są jedynie klapki klejowe możliwe jest zachowanie dużo większej  powtarzalności niż w przypadku metody tradycyjnej. Umożliwia to łączenie półformatek o wymiarach: 

przy zachowaniu stosunkowo niewielkich gabarytów maszyny:

Dla procesu sklejania nie ma także znaczenia szerokość poszczególnych boków pudła.

Sklejarki typu DFG są projektowane pod kątem maksymalnego uproszczenia czynności obsługi i skrócenia do minimum czasu narządzania (przestawiania) na inny format. Ustawianie maszyny odbywa się automatycznie na podstawie zaprogramowanych wcześniej parametrów pudła.

Z uwagi, iż każdy egzemplarz maszyny produkowany jest na indywidualne zamówienie Klienta istnieje takie możliwość  zmiany parametrów maszyny tak, aby możliwie najlepiej zaspokajała potrzeby nabywcy.